HISTORIA DEL ARTE

Código de asignatura

968

Asignatura

HISTORIA DEL ARTE

Carga horaria

6 horas semanales

Docente a Cargo de Cátedra

Patricia Mónica Carballo