PROYECTO PEDAGÓGICO

Código de asignatura

540

Asignatura

PROYECTO PEDAGÓGICO

Carga horaria

4 horas semanales

Docente a cargo de cátedra

Esp. Héctor Edgardo Kasem