ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA

Código de asignatura

856

Asignatura

ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA

Carga horaria

6 horas semanales

Docente a cargo de cátedra

Silva Raúl