HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL SIGLO XX

Código de asignatura

3125

Asignatura

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL SIGLO XX

Carga horaria

4 horas semanales

Docente a cargo de cátedra

Patricia Mónica Carballo