COMPUTACIÓN NIVEL I

Código de asignatura

973

Asignatura

COMPUTACIÓN NIVEL I

Carga horaria

4 horas semanales

Docente a cargo de cátedra

Pedro Gómez